Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Jaco Stremler directeur Luchtvaart bij IenW

Jaco Stremler start op 1 juni 2019 als directeur Luchtvaart bij het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Jaco Stremler directeur Luchtvaart bij IenW

Elise Splint afdelingshoofd Collectieve Sector en Inkomensbeleid bij SZW

Elise Splint start op 1 juni 2019 als afdelingshoofd Collectieve Sector en Inkomensbeleid bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Elise Splint afdelingshoofd Collectieve Sector en Inkomensbeleid bij SZW

Elise Splint

Paul Hendriks hoofd Sturing, Verantwoording en Control bij SZW

Paul Hendriks start op 1 juli 2019 als hoofd Sturing, Verantwoording en Control bij de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid.

Paul Hendriks hoofd Sturing, Verantwoording en Control bij SZW

Peter Hennephof verricht opdracht bij UWV

Peter Hennephof ondersteunt vanaf 1 juni 2019 het UWV bij de implementatie van hun organisatiestrategie, Vertrouwen in Vakmanschap. Deze opdracht voert hij uit vanuit Bureau Algemene Bestuursdienst.

Peter Hennephof verricht opdracht bij UWV

Vacature directeur-generaal Europese Samenwerking bij BZ

Vacature directeur Sanctietoepassing en Jeugd bij JenV

Vacature directeur Rekenschap (Financieel Toezicht) en Juridische Zaken bij de Inspectie van het Onderwijs

Vacature directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling bij Logius

Vacature directeur Bedrijfsvoering bij de Sociale Verzekeringsbank

Vacature directeur Juridische Zaken, Strategie, Beleid en Communicatie bij de Sociale Verzekeringsbank

Vacature afdelingshoofd Netwerk Leefomgeving en Wonen bij ILT

Vacature voorzitter Integriteitskamer Sint Maarten

Vacature algemeen directeur/regiosecretaris Drechtsteden

Vacature raadsleden bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Overige bestuurs- en managementvacatures

Bureau ABD selecteert wekelijks interessante bestuurs- en managementvacatures. Bijvoorbeeld bij zorg- en onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. Op de website www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl vindt u actuele internationale vacatures.