Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Jeroen van Bergenhenegouwen programmadirecteur Schiphol bij IenW

Jeroen van Bergenhenegouwen wordt per 1 oktober 2019 benoemd tot programmadirecteur Schiphol bij het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritiem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Jeroen van Bergenhenegouwen programmadirecteur Schiphol bij IenW

Aukje Hassoldt decaan bij de TU Delft

Aukje Hassoldt start op 1 oktober 2019 als decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management bij de TU Delft.

Aukje Hassoldt decaan bij de TU Delft

Diana Starmans lid raad van bestuur SVB

Diana Starmans treedt toe tot de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Uiterlijk 1 januari 2020 start zij in haar nieuwe functie.

Diana Starmans lid raad van bestuur SVB

ABD Zomerprogramma

Ook in 2019 biedt Bureau ABD een zomerprogramma voor alle ABD'ers. In augustus staan de volgende bijeenkomsten nog op het programma:

  • Maak kennis met intervisie
  • Met energie het nieuwe jaar starten
  • Webinar over China

Vacature directeur Financiën & Control Bestuursstaf bij Defensie

Vacature directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Vacature hoofd Bureau ICT-toetsing bij BZK

Vacature afdelingshoofd Rijksinfrastructuur bij IenW