Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Vacature directeur Ondermijning/plv. programma-directeur-generaal Ondermijning bij JenV

Vacature directeur Strategie, Analyse en Bedrijfsvoering bij JenV

Vacature directeur Begrotingszaken bij Financiën

Vacature MT-lid EU bij IenW

Vacature manager Innovatie en Leveringszekerheid genees- en hulpmiddelen bij VWS

Vacature algemeen directeur bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschapppen

Vacature burgemeester Landsmeer

Overige bestuurs- en managementvacatures

Preview ABD Blad: Topambtenaar en politiek - Samen voor de burger

Het samenspel tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren moet beter, vindt de Raad van State. SG’s Maarten Schurink en Paul Huijts leggen uit hoe het SGO de handschoen oppakt. Komende week verschijnt ABD Blad 3 van 2020. Lees nu alvast online het artikel 'Topambtenaar en politiek'.

Topambtenaar en politiek