Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Bianca Rouwenhorst tijdelijk duo-directeur Informatiebeleid bij VWS

Bianca Rouwenhorst zal met ingang van 12 oktober 2020, naast de functie van programmadirecteur PGB, tijdelijk de functie van duo-directeur Informatiebeleid vervullen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bianca Rouwenhorst tijdelijk duo-directeur Informatiebeleid bij VWS

Vacature directeur Internationaal Beleid bij OCW

Vacature directeur Middelbaar Beroepsonderwijs bij OCW

Vacature directeur concerndirectie Informatievoorziening bij IenW

Vacature afdelingshoofd Analyse Nationale Veiligheid bij JenV

Vacature procureur-generaal bij het OM Carib, Curaçao

Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Breda

Vacature coördinator Stedelijk Strategieteam bij de gemeente Rotterdam

Overige bestuurs- en managementvacatures