Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Erik Bruinsma naar programmadirectie COVID-19 bij VWS

Erik Bruinsma is sinds 24 augustus 2020 definitief overgestapt naar de programmadirectie COVID-19 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij was al sinds juni 2020 op detacheringsbasis werkzaam als directeur bij WVS.

Erik Bruinsma naar programmadirectie COVID-19 bij VWS

Nicole Huppertz programmadirecteur bij VWS

Nicole Huppertz is per 1 september 2020 benoemd tot directeur van de programmadirectie voor 'Nafase van de coronacrisis' bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nicole Huppertz programmadirecteur bij VWS

Marjo Bloemen directeur bij de FIOD

Marjo Bloemen start op 15 september 2020 als directeur bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij de Belastingdienst. Zij is belast met de portefeuille Bedrijfsvoering.

Marjo Bloemen directeur bij de FIOD

Wauter Vis hoofd Ontwikkelen en Interim bij Bureau ABD

Wauter Vis wordt met ingang van 1 oktober 2020 hoofd Ontwikkelen en Interim bij Bureau Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wauter Vis hoofd Ontwikkelen en Interim bij Bureau ABD

Ron van den Boom overleden

Recent is geheel onverwacht Ron van den Boom op 59-jarige leeftijd overleden. Hij was afdelingshoofd Strategie & Uitvoeringsbeleid bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Ron van den Boom overleden

Vacature plv. algemeen directeur Shared Service Center bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Vacature kwartiermaker/beoogd directeur Bedrijfsvoering bij de Belastingdienst

Vacature hoofd Communicatieadvies en Omgevingskennis bij OCW

Vacature hoofd van de afdeling Financieringen bij Financiën

Vacature voorzitter Raad van Bestuur bij de Kamer van Koophandel

Overige bestuurs- en managementvacatures

InterCoach: Leergang tot coach voor directeuren

InterCoach start in november weer een leergang voor directeuren die plezier hebben in het begeleiden van anderen om ze persoonlijk effectiever te laten functioneren. Een coach is een sparringpartner die de coachee helpt te onderzoeken wat zijn of haar persoonlijke, meest effectieve stijl is. Juist in deze tijd, waarin het nog meer aankomt op sturen op afstand en coachend leiderschap, heeft het grote meerwaarde om te investeren in je coachingsvaardigheden.

Deze leergang is gericht op het (leren) coachen van collega’s voornamelijk binnen het Rijk maar ook van Provincies, Gemeenten en Waterschappen. Lees meer op de website van InterCoach.

InterCoach Leergang tot coach voor directeuren