Vacatures - Vacatures en loopbaan

21 vacatures

Zoek een vacature

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Afdelingshoofd Aanpak Contraterrorisme bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Vacature | 24-02-2021 | Ministerie van Justitie en Veiligheid | Schaal 15

Tactisch manager, tevens plaatsvervangend directeur Juridische Zaken bij de IND

Vacature | 23-02-2021 | Ministerie van Justitie en Veiligheid, Immigratie en Naturalisatie Dienst | Schaal 15

Afdelingshoofd bij PV-EU in Brussel (Financieel Raad), tevens MT-lid Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Vacature | 23-02-2021 | Generale Thesaurie, ministerie van Financiën | Schaal 15

Directeur Bedrijfsvoering bij het Hoogheemraadschap van Rijnland

Vacature | 23-02-2021 | Hoogheemraadschap van Rijnland | Schaal 16 cao-Sector Waterschappen

Directeur Beleid en Bestuursondersteuning DJI bij JenV

Vacature | 23-02-2021 | Ministerie van Justitie en Veiligheid | Schaal 16

Concerndirecteur (aandachtsgebied Stedelijke Ontwikkeling) bij de gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad zoekt een nieuwe concerndirecteur met het aandachtsgebied Stedelijke Ontwikkeling. De nieuwe concerndirecteur ...

Vacature | 19-02-2021 | Gemeente Zaanstad | Schaal 17

Senior manager Landelijk Toezicht en Economische Handhaving bij de Belastingdienst

Vacature | 19-02-2021 | Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst | Utrecht | Schaal 16

MT-lid tevens plaatsvervangend concerndirecteur Informatievoorziening bij IenW

Vacature | 18-02-2021 | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Schaal 15

Manager/MT-lid Warmte, Water en Caribisch Nederland bij ACM

Vacature | 18-02-2021 | Autoriteit Consument en Markt | Schaal 15

Manager Financiën medeoverheden bij BZK

Vacature | 18-02-2021 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Schaal 15