Vacatureproces ABD

Procedure werving en selectie voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.

Eerste selectiefase

 • Na het ontstaan van een vacature stelt de opdrachtgever samen met Bureau ABD een functieprofiel op met functie-eisen en het competentieprofiel. De vacature wordt doorgaans 2 weken opengesteld op de website van de Algemene Bestuursdienst.
 • Als u geïnteresseerd bent en voldoet aan de functie-eisen kunt u reageren door een motivatiebrief met cv te mailen. De contactgegevens van de betrokken consultant van Bureau ABD staan altijd bij  de vacature vermeld. Geef hierbij aan op welke wijze u bereikbaar bent voor de MD-consultant van Bureau ABD en de vacaturehouder (bijvoorbeeld mobiel, privé, via secretaresse).
 • Bureau ABD stelt een longlist op, samengesteld uit de aanmeldingen. In deze fase voert de MD-consultant van Bureau ABD oriënterende gesprekken met diegenen die voldoen aan de eisen.
 • Bureau ABD stelt een cv-presentatie op en bespreekt deze met de vacaturehouder.
 • Op basis van de voorgaande stappen komen de opdrachtgever en Bureau ABD tot een shortlist van kandidaten die doorgaan naar de selectiecommissie.
 • U wordt binnen 3 weken na de sluitingsdatum van de vacature geïnformeerd over het resultaat van deze eerste selectie.

Tweede selectiefase

 • Gaat u niet door naar de selectiecommissie, dan wordt u door Bureau ABD geïnformeerd. Gaat u door  dan krijgt u een gesprek met de selectiecommissie. Deze wordt doorgaans voorgezeten door de vacaturehouder.
 • Als u de eindkandidaat bent dan volgt een gesprek met de draagvlakcommissie. De MD-consultant van Bureau ABD zit in de selectiecommissie. De terugkoppeling wordt verzorgd door de MD-consultant van de Bureau ABD of door de vacaturehouder.
 • Na het gesprek met de selectiecommissie is er een gesprek met de draagvlakcommissie. Deze bestaat uit een afvaardiging van de organisatie-eenheid. Indien de te benoemen functionaris bestuurder is in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), dan heeft de OR een adviesrecht als beschreven in artikel 30 van de WOR. Het is verstandig dan met de OR te overleggen hoe aan dit adviesrecht invulling zal worden gegeven.
 • Het vacaturehoudende ministerie voert het arbeidsvoorwaardengesprek en zorgt voor de verdere afhandeling. De benoeming is helemaal definitief als het arbeidsvoorwaardengesprek rond is, het eventuele benodigde assessment en het eventuele onderzoek door de AIVD naar tevredenheid zijn afgerond.
 • De uiteindelijke benoeming wordt zowel door het betrokken ministerie als door Bureau ABD via verschillende kanalen gecommuniceerd.

Vacatureproces TMG

De selectie voor vacatures voor de topmanagementgroep, de secretarissen-generaal, directeuren-generaal, inspecteurs-generaal en enkele hiermee gelijkgestelde functies, wijkt iets af van de reguliere procedure voor de Algemene Bestuursdienst. Zo ligt er meer nadruk op voorselectie door de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst. En leden van de topmanagementgroep worden benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar.