Vacatureproces ABD

Procedure werving en selectie voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.

Eerste selectiefase

 • Na het ontstaan van een vacature stelt de opdrachtgever samen met het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst (DGABD) een functieprofiel op met functie-eisen en het competentieprofiel. De vacature wordt meestal twee weken opengesteld op de website van de Algemene Bestuursdienst.
 • Als je geïnteresseerd bent en voldoet aan de functie-eisen kun je per mail reageren met een motivatiebrief en een cv. De contactgegevens van de betrokken consultant van DGABD staan altijd bij de vacature vermeld. Geef in je mail aan hoe je bereikbaar bent voor de MD-consultant van DGABD en voor de vacaturehouder (bijvoorbeeld mobiel, privé, via secretaresse).
 • DGABD stelt een longlist op, samengesteld uit de aanmeldingen. In deze fase voert de MD-consultant van DGABD oriënterende gesprekken met diegenen die voldoen aan de eisen.
 • DGABD stelt een cv-presentatie op en bespreekt deze met de vacaturehouder.
 • Op basis van de voorgaande stappen komen de opdrachtgever en DGABD tot een shortlist van kandidaten die doorgaan naar de selectiecommissie.
 • Je ontvangt binnen drie weken na de sluitingsdatum van de vacature bericht over het resultaat van deze eerste selectie.

Tweede selectiefase

 • Ga je niet door naar de selectiecommissie, dan word je door DGABD geïnformeerd. Ga je door, dan krijg je een gesprek met de selectiecommissie. Deze wordt meestal voorgezeten door de vacaturehouder.
 • De MD-consultant van DGABD zit in de selectiecommissie. De terugkoppeling wordt verzorgd door de MD-consultant van de DGABD of door de vacaturehouder.
 • Als je de eindkandidaat bent, volgt een gesprek met de draagvlakcommissie. Deze bestaat uit een afvaardiging van de organisatie-eenheid. Als de te benoemen functionaris bestuurder is in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), dan heeft de OR een adviesrecht als beschreven in artikel 30 van de WOR. Het is verstandig dan met de OR te overleggen hoe aan dit adviesrecht invulling zal worden gegeven.
 • Het vacaturehoudende ministerie voert het arbeidsvoorwaardengesprek en zorgt voor de verdere afhandeling. De benoeming is helemaal definitief als het arbeidsvoorwaardengesprek rond is, het eventuele benodigde assessment en het eventuele onderzoek door de AIVD naar tevredenheid zijn afgerond.
 • De uiteindelijke benoeming wordt zowel door het betrokken ministerie als door DGABD via verschillende kanalen gecommuniceerd.

Vacatureproces TMG

De selectie voor vacatures voor de topmanagementgroep, de secretarissen-generaal, directeuren-generaal, inspecteurs-generaal en enkele hiermee gelijkgestelde functies, wijkt iets af van de reguliere procedure voor de Algemene Bestuursdienst. Zo ligt er meer nadruk op voorselectie door de directeur-generaal Algemene Bestuursdienst. En leden van de topmanagementgroep worden benoemd voor een periode van maximaal zeven jaar.