ABD-vacatures - Vacatures en loopbaan

ABD-vacatures

10 vacatures

Zoek een vacature

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen, tevens mogelijk plv. thesaurier-generaal bij Financiën

Vacature | 26-01-2022 | Generale Thesaurie, ministerie van Financiën | Schaal 17, bij evt. invulling van de rol van plv. TG geldt salarisschaal 18

Directeur Agentschap Generale Thesaurie bij Financiën

Vacature | 26-01-2022 | Generale Thesaurie, ministerie van Financiën | Schaal 17

Directeur Financiën en Control bij Rijkswaterstaat

Vacature | 25-01-2022 | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat | Schaal 16

Directeur Asiel en Bescherming IND bij JenV

Vacature | 24-01-2022 | Ministerie van Justitie en Veiligheid / Immigratie- en Naturalisatiedienst | Schaal 17

Afdelingshoofd/programmamanager Bestuurlijke informatie, Toezichtstelsel en Effectiviteitsagenda bij JenV

Vacature | 21-01-2022 | Ministerie van Justitie en Veiligheid | Schaal 15

Kwartiermaker programmadirecteur coördinatie COVID-19 Volksgezondheid bij VWS

Vacature | 21-01-2022 | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Den Haag | Schaal 17

Kwartiermaker programmadirecteur COVID-19 Volksgezondheid bij VWS

Vacature | 21-01-2022 | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Schaal 17

Centrumhoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding bij RIVM bij VWS

Vacature | 21-01-2022 | VWS, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | Schaal 16

Directeur Doc-Direkt bij BZK

Vacature | 18-01-2022 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Schaal 16

Afdelingshoofd Klant Specifieke Diensten bij de Belastingdienst

Vacature | 03-01-2022 | Afdeling Klant Specifieke Diensten, onderdeel Datacenter Services, Directie Informatievoorziening, DG Belastingdienst, Ministerie van Financiën | Schaal 15