Werken als topambtenaar, past dat bij jou?

Wil je werken voor Nederland vanuit een leidinggevende positie? Altijd al een verschil willen maken in het emancipatiebeleid, in grote infra-projecten, of juist in toezicht op dat beleid en de uitvoering? Dan is een managementpositie bij de Rijksoverheid misschien iets voor jou! We vertellen je graag meer.

De Rijksoverheid zoekt ook leidinggevenden van buiten de Rijksoverheid

De Rijksoverheid bestaat, naast de twaalf ministeries, uit uitvoerende diensten, inspecties en Hoge Colleges van Staat. De organisaties van de Rijksoverheid maken landelijk beleid, voeren dat uit en houden toezicht. Dit doen we samen en in verbinding met de maatschappij.

Alle Nederlanders moeten zich in de Rijksoverheid kunnen herkennen. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar toekomstige medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland.

Welke hogere managementfuncties zijn er?

Het gaat om functies zoals afdelingshoofd, directeur, directeur-generaal of de hoogste ambtenaar van een ministerie, de secretaris-generaal. Zo’n 40% van alle ABD’ers is vrouw, en ongeveer 1/5 van de vacatures wordt jaarlijks gevuld door mensen van buiten de Rijksoverheid.

Wekelijks hebben we nieuwe vacatures en deze worden op meerdere manieren gepubliceerd: via deze site, op LinkedIn, Werkenvoornederland.nl en soms met advertenties in kranten.

Al onze vacatures vind je ook in onze wekelijkse nieuwsbrief. Je kunt je hier abonneren om geen vacature te missen!

Wie zoeken we?

Je bent een ervaren manager, directeur of bestuurder en je hebt op diverse gebieden expertise opgedaan. Dit kan in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk zijn. Je kiest bewust voor een overstap naar de Rijksoverheid.

Als ABD’er vervul je drie rollen:  je bent maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie. Je herkent je in de kernwaarden gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Lees hier wat we van je verwachten.

Voor elke functie wordt bij de werving en selectie van een geschikte kandidaat gekeken welke kennis, ervaring en vaardigheden nodig zijn om de functie succesvol te vervullen. Voor sommige functies ligt het accent op vakinhoudelijke kennis, voor andere functies wegen andere eisen zwaarder.

Wat bieden we?

  • Mooi werk met impact op vele vakgebieden. Lees voorbeelden in het ABD Blad.
  • De kans om op hoog (politiek-bestuurlijk) niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
  • De kans om leiding te geven aan bevlogen medewerkers die gedreven zijn om Nederland beter te maken.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Veelzijdige werkgever: talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar toekomstige medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

DG Algemene Bestuursdienst

DGABD faciliteert de werving en selectie voor ABD-functies en is het aanspreekpunt voor managers van buiten het Rijk die een loopbaan binnen de rijksdienst overwegen. De ABD is geen pool van mensen, maar het is de verzamelnaam voor de ruim 1900 managementfuncties, in de schalen 15 en hoger bij de Rijksoverheid. Wie op zo’n functie zit, is ABD’er.

Weten of een hogere managementfunctie iets voor jou is?

Zie je niet direct een interessante vacature op deze website of op Werkenvoornederland.nl maar wil je toch graag weten of een overstap kansrijk voor je kan zijn? Neem dan contact op met onze research consultants. Zij kunnen op basis van je LinkedIn-profiel snel een inschatting maken of er voldoende raakvlakken zijn.

E-mail je naam, telefoonnummer, en (eventueel) een link naar je Linkedinprofiel, naar DGABDsearch@minbzk.nl. Onze research-consultants nemen dan binnen twee weken telefonisch contact met je op.