Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Functieruil Ewald Riks en Hans Faber bij JenV

Ewald Riks en Hans Faber ruilen van functie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Riks wordt per 19 augustus 2019 directeur Internationale Aangelegenheden, tevens plaatsvervangend algemeen directeur bij de Dienst Terugkeer en Vertrek; Faber start op 5 augustus 2019 als hoofdinspecteur bij de Inspectie van Justitie en Veiligheid.

Functieruil Ewald Riks en Hans Faber bij JenV

Ewald Riks en Hans Faber

Ronald Roosdorp MT-lid Digitale Economie bij EZK

Ronald Roosdorp wordt per 1 augustus 2019 benoemd als MT-lid bij de directie Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ronald Roosdorp MT-lid Digitale Economie bij EZK

Ronald Roosdorp

Thomas Faber MT-lid Digitale Economie bij EZK

Thomas Faber wordt per 15 augustus 2019 benoemd als MT-lid bij de directie Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Thomas Faber MT-lid Digitale Economie bij EZK

Thomas Faber

Vacature algemeen directeur CBR

Vacature project-hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Vacature hoofd afdeling Ketenregie bij JenV

Vacature teammanager Zorg bij ACM

Vacature directeur Personeel & Organisatie DMO bij Defensie

Vacature Hoofd Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid/Raadadviseur bij BZK

Vacature bewindvoerder bij het IMF/Executive Director

Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Groningen

Vacature hoofd Bestuursondersteuning bij de gemeente Utrecht

Vacatures burgemeesters Het Hogeland, Noord-Beveland en Noordwijk

Vacature sectorhoofd Integrale beleidsevaluatie Leefomgeving bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Vacature sectorhoofd Natuur en landelijk gebied bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Overige bestuurs- en managementvacatures

Bureau ABD selecteert wekelijks interessante bestuurs- en managementvacatures. Bijvoorbeeld bij zorg- en onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. Op de website www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl vindt u actuele internationale vacatures.