Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Marc Kuipers consul-generaal in Osaka

Marc Kuipers wordt consul-generaal in Osaka vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. De benoeming gaat zomer 2021 in.

Marc Kuipers consul-generaal in Osaka

Marc Kuipers

Artur Brouwer MT-lid Curatieve Zorg bij VWS

Artur Brouwer start per 15 februari 2021 als MT-lid bij de directie Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artur Brouwer MT-lid Curatieve Zorg bij VWS

Artur Brouwer

Bjorn Decoster MT-lid EU bij IenW

Bjorn Decoster wordt per 1 april 2021 benoemd tot MT-lid EU bij het directoraat-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bjorn Decoster MT-lid EU bij IenW

Bjorn Decoster

Vacature teamlid ABDTOPConsult

Vacature directeur Kinderopvang bij SZW

Vacature programmadirecteur Groningen Versterken en Perspectief bij BZK

Vacature directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Zee en Delta

Vacature directeur SSO Organisatie & Personeel bij de Belastingdienst

Vacature directeur Generieke Voorzieningen/plv. algemeen directeur Informatievoorziening bij de Belastingdienst

Vacature directeur Kanaal- & Ketenregie bij de Belastingdienst

Vacature algemeen directeur Rijks Justitiële Jeugdinrichting van DJI

Vacature algemeen directeur Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht bij JenV

Vacature hoofd Beleidscontrol, tevens plaatsvervangend directeur FEZ bij Financiën

Vacature afdelingshoofd directie Wetgeving en Juridische Zaken bij EZK en LNV

Vacature directeur Bedrijfsvoering bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Vacature manager R&D Satellietwaarnemingen bij het KNMI

Vacature Chief Financial Officerlid Raad van Bestuur bij TNO

Vacature hoofd Concernondersteuning, strategie en innovatie bij ZonMw

Vacature directeur Bedrijfsvoering Parket Zeeland-West-Brabant bij het OM

Vacature 2 concerndirecteuren Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen/leden Directieraad Gemeente Utrecht

Overige bestuurs- en managementvacatures

Lees nu de nieuwe editie van ABD Blad

ABD Blad 4 2020 is verschenen. In dit nummer ondere andere:

  • Ron Roozendaal, CIO bij VWS en Brenno de Winter, expert op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en ict over de transparante aanpak van het project CoronaMelder.
  • Mark Frequin over de duivelse dilemma’s van topambtenaren.
  • Acht openhartige antwoorden van Eva de Dunnen-Heijblom, plv. secretaris-generaal/CIO bij LNV

Lees deze en andere artikelen nu in de pdf of in het e-zine online..

ABD Blad 4 2020