Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Bas Derks MT-lid Publieke Gezondheid bij VWS

Bas Derks is per 1 februari 2021 benoemd als MT-lid Publieke Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bas Derks MT-lid Publieke Gezondheid bij VWS

Bas Derks

Vacature directeur Operatie bij DICTU

Vacature directeur-bestuurder Stichting School & Veiligheid

Overige bestuurs- en managementvacatures