Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Vacature plaatsvervangend programmadirecteur Financiën en Control/afdelingshoofd Concerncontrol en Begrotingszaken bij de Douane

Vacature afdelingshoofd Internationale Zaken bij Financiën

Overige bestuurs- en managementvacatures

Preview ABD Blad: ‘Alle lichten staan op groen’

De uitvoering krijgt vaak pas echt aandacht van de politiek als het misgaat. In de driehoek politiek, beleid, uitvoering is de verbinding tussen politiek en uitvoering het zwakst. Wat is er nodig om de uitvoeringskracht te versterken en meer oog te kunnen hebben voor de menselijke maat? Maarten Camps, voorzitter RvB UWV, en Michèle Blom, DG RWS, leggen het uit aan de hand van vier dilemma’s. ABD Blad 2 2021 verschijnt binnenkort. Lees nu alvast het interview.

Dilemma’s politiek en uitvoering; ‘Alle lichten staan op groen’