Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Jon Eikelenstam programmadirecteur Luchtruimherziening bij IenW

Jon Eikelenstam start op 6 september 2021 als programmadirecteur Luchtruimherziening bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij volgt daarmee René Vrugt op die op 15 mei is begonnen als programmadirecteur Bereikbaar Zuid-Holland.

Jon Eikelenstam programmadirecteur Luchtruimherziening bij IenW

portretfoto Jon Eikelenstam

Corné Bot directeur Financieel Economische Zaken bij UWV

Corné Bot is per 1 juli 2021 benoemd als directeur Financieel Economische Zaken bij UWV. Hij volgt Erik Broekroelofs op die per 22 februari benoemd is als directeur Control en Financiën van de Belastingdienst.

Corné Bot directeur Financieel Economische Zaken bij UWV

Afbeelding van Corné Bot

Vacature MT-lid Communicatieadvies en Externe Betrekkingen bij EZK

Vacature afdelingshoofd Beleid en Omgeving bij IenW

Vacature commissaris van de Koning in de provincie Limburg

Vacature directeur GGD GHOR Nederland

Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Hilversum

Overige bestuurs- en managementvacatures

Leergang tot coach voor directeuren

InterCoach start in november weer een leergang voor directeuren die plezier hebben in het begeleiden van anderen om ze persoonlijk effectiever te laten functioneren. Een coach is een sparringpartner die de coachee helpt te onderzoeken wat zijn of haar persoonlijke, meest effectieve stijl is. Juist in deze tijd, waarin het nog meer aankomt op sturen op afstand en coachend leiderschap, heeft het grote meerwaarde om te investeren in je coachingsvaardigheden. Deze leergang is gericht op het (leren) coachen van collega’s voornamelijk binnen het Rijk maar ook van Provincies, Gemeenten en Waterschappen. Lees meer op de website van InterCoach.

Leergang tot coach voor directeuren