Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Onderzoek functioneren Algemene Bestuursdienst afgerond

Het Kabinet heeft het onderzoek naar het functioneren van de Algemene Bestuursdienst, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, naar de Kamer gestuurd. De hoofdconclusie is dat de ABD als stelsel vele rijksbrede positieve effecten heeft. Maar het onderzoek maakt ook duidelijk dat de ABD als zichtbaar strategisch stelsel nog tekort schiet.

Onderzoek functioneren Algemene Bestuursdienst afgerond

Hans Ton directeur Wonen bij BZK

Hans Ton wordt met ingang van 1 maart 2021 directeur Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hans Ton directeur Wonen bij BZK

Hans Ton

David Berg directeur Strategie, Analyse en Bedrijfsvoering bij de NCTV

David Berg wordt met ingang van 1 februari 2021 directeur Strategie, Analyse en Bedrijfsvoering bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

David Berg directeur Strategie, Analyse en Bedrijfsvoering bij de NCTV

David Berg

Vacature directeur Onderzoek bij de Auditdienst Rijk

Vacature directeur Toezicht bij de Inspectie SZW

Vacature afdelingshoofd Democratie bij BZK

Vacature manager Strategie en Uitvoeringsbeleid bij het Rijksvastgoedbedrijf

Vacature manager Gebieden bij het Rijksvastgoedbedrijf

Vacature centrumhoofd Veiligheid Stoffen en Producten bij het RIVM

Vacature klimaatgezant bij Buitenlandse Zaken

Vacature voorzitter Regionaal Tuchtcollege Eindhoven

Vacature clustermanager Concerncontrol & Bestuursondersteuning bij de Provincie Limburg

Vacature burgemeester Opmeer

Overige bestuurs- en managementvacatures