Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Rob Triemstra overleden

Rob Triemstra is 11 juni 2021 op 65-jarige leeftijd overleden. Hij was MT-lid en plaatsvervangend directeur bij de beleidsdirectie Gezond en Veilig Werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rob Triemstra overleden

Rob Triemstra

Vacature directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie bij BZK

Vacature directeur Programma’s Digitale Overheid Logius

Vacature manager Mededinging bij de ACM

Overige bestuurs- en managementvacatures

Lees nu de nieuwe editie van ABD Blad

ABD Blad 2 van 2021 is verschenen. In dit nummer onder andere:

  • Maarten Camps en Michèle Blom over de dilemma’s tussen politiek en uitvoering;
  • Niels Kastelein en David Pappie over de klimaatopgave;
  • openhartige antwoorden van Nanette van Schelven;
  • loopbaanstappen van Olaf Koetsenruijter, Abdeluheb Choho en Cathelijn Peters.

Je kunt het complete blad online lezen als pdf.

ABD Blad 2 2021

Nieuwe activiteiten in het ABD Zomerprogramma

In de maanden juli en augustus biedt Bureau ABD verschillende online activiteiten aan met thema’s die aansluiten op de dagelijkse uitdagingen die publiek leiderschap vragen, zoals waardegedreven leiderschap, een systemische blik op (organisatie)vraagstukken, hybride werken, grenzeloos samenwerken en omgaan met media. En wat betekent luisteren op dit moment in onze maatschappij, wat is een luisterende overheid, wat vraagt dat van een organisatie en van onszelf?

We bieden onder andere twee workshops over diversiteit en inclusie aan:

Daarnaast biedt ook UBR Zomercolleges Diversiteit en inclusie voor alle medewerkers van de Rijksoverheid.

Je vindt het totale aanbod de komende periode op het ABDleerportaal.

Het ontwikkelaanbod van Bureau ABD vind je op ABDleerportaal.nl