Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Annie de Veer directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij LNV

Annie de Veer wordt met ingang van 16 september 2019 benoemd als directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Annie de Veer directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij LNV

Elske Smith raadadviseur Economie en Bedrijfsleven bij AZ

Elske Smith wordt per 1 augustus 2019 benoemd tot raadadviseur Economie en Bedrijfsleven bij het kabinet van de minister-president binnen het ministerie van Algemene Zaken.

Elske Smith raadadviseur Economie en Bedrijfsleven bij AZ

Anita Vegter keert terug naar de rechtspraak

Anita Vegter, directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, is door de Koning benoemd tot senior rechter in de rechtbank Amsterdam. De benoeming gaat in op 1 november 2019.

Anita Vegter keert terug naar de rechtspraak

ABD Zomerprogramma: Met energie het nieuwe jaar starten

Op 27 augustus organiseert Bureau ABD in het kader van het ABD Zomerprogramma een training waarbij je handvatten krijgt aangeboden om je energie op te laden. Er wordt aandacht besteed aan modellen over energie en energiemanagement en aan de thema’s slaap, voeding, beweging en ontspanning en we kijken naar onze eigen energiebalans.

Met energie het nieuwe jaar starten

Vacature directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij JenV

Vacature directeur Informatievoorziening tevens CIO bij DJI, JenV

Vacature directeur Communicatie bij BZK

Vacature domeindirecteur I-Interim Rijk Internationaal en Veiligheid bij BZK

Vacature directeur Rijksschoonmaakorganisatie bij SZW (herhaalde oproep)

Vacature MT-lid Natura 2000 bij LNV

Vacature MT-lid directie Informatiesamenleving bij BZK

Overige bestuurs- en managementvactures