Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Marc Hoenders projectdirecteur Groningen bij EZK

Marc Hoenders is per 1 november 2020 benoemd tot directeur bij de projectdirectie Groningen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Marc Hoenders projectdirecteur Groningen bij EZK

Jan Rinia hoofd Privacy Beleidsteam bij JenV

Jan Rinia wordt per 1 januari 2021 benoemd tot afdelingshoofd van het Privacy Beleidsteam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Jan Rinia hoofd Privacy Beleidsteam bij JenV

Jan Rinia

Niels Heijstek hoofd Deelnemingen bij Financiën

Niels Heijstek is per 19 oktober 2020 benoemd tot hoofd afdeling Deelnemingen (Energie, Nucleair en Projecten) bij het ministerie van Financiën.

Niels Heijstek hoofd Deelnemingen bij Financiën

Niels Heijstek

Vacature directeur Samenleving en Integratie bij SZW

Vacature directeur Dienst Publiek en Communicatie bij AZ

Vacature programmadirecteur Aan de Slag met de Omgevingswet bij BZK

Vacature plv. directeur Internationale Zaken bij VWS

Vacature plv. divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen bij JenV

Vacature hoofd afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer bij JenV

Vacature MT-lid Luchtvaart, Duurzaamheid en Netwerkkwaliteit bij IenW

Vacature MT-lid FIOD/directeur bij de FIOD, Belastingdienst

Vacature hoofd Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenW

Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Dordrecht

Vacature algemeen directeur bij de Veiligheidsregio Utrecht

Vacature sectormanager Gebiedsontwikkeling, Economie en Bedrijfsvoering bij de gemeente Leeuwarden

Overige bestuurs- en managementvacatures