Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Dorien Olieman directeur Advisering en Ondersteuning bij JenV

Dorien Olieman start op 1 juli 2021 als directeur Advisering en Ondersteuning bij de directie Advisering en Ondersteuning i.o. van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dorien Olieman directeur Advisering en Ondersteuning bij DGRR bij JenV

portretfoto Dorien Olieman

Daniëlle Sevenster MT-lid Duurzame Dierlijke Ketens bij LNV

Daniëlle Sevenster wordt per 1 juli 2021 benoemd als MT-lid Duurzame Dierlijke Ketens bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Daniëlle Sevenster MT-lid Duurzame Dierlijke Ketens bij LNV

Daniëlle Sevenster

Adriaan Brouwer MT-lid Zorgverzekeringen bij VWS

Adriaan Brouwer is per 1 juni 2021 benoemd als MT-lid bij de directie Zorgverzekeringen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Adriaan Brouwer MT-lid Zorgverzekeringen bij VWS

portretfoto Adriaan Brouwer

Vacature directeur Productie en Informatievoorziening bij Rijkswaterstaat Bestuursstaf

Vacature directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Vacature hoofd Strategieontwikkeling, Control en Informatie bij SZW

Vacature manager Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg bij VWS

Vacature manager vakgroep Informatie- en Ketenmanagement bij het KNMI

Vacature afdelingshoofd Internationale Economie en Financiële Instellingen/plv. directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij de Generale Thesaurie

Vacature programmadirecteur Medische isotopen bij VWS

Vacature coördinator Control & Risk tevens plaatsvervangend directeur bij het directoraat-generaal Toeslagen

Vacature secretaris-directeur College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten

Vacature lid Raad voor de Rechtshandhaving namens Nederland

Vacature concerndirecteur bij de gemeente Ede

Overige bestuurs- en managementvacatures