Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Marc van Velzen CIO bij Logius

Marc van Velzen wordt per 1 september 2021 CIO bij Logius bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Marc van Velzen CIO bij Logius

portretfoto Marc van Velzen

Vacature directeur Innovatie, Kennis en Strategie bij JenV

Vacature hoofd Ketenregie bij JenV

Vacature programmamanager Internationale en Caribische Aangelegenheden bij JenV

Vacature manager bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van VWS

Vacature afdelingshoofd Collectieve sector bij Algemene Financiële en Economische Politiek bij Financiën

Vacature afdelingshoofd Strategie en Innovatie, tevens plv. directeur bij de Belastingdienst

Vacature divisiemanager ICT Dienstverlening bij DICTU

Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Zaanstad

Vacature directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam

Vacature loco-griffier bij de gemeente Almere

Vacature directeur Beleid en Uitvoering bij de gemeente Molenlanden

Burgemeester Voorst

Overige bestuurs- en managementvacatures