Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Astrid Bronswijk manager Innovatie en Kennis bij EZK

Astrid Bronswijk start per 1 juni 2022 als manager Innovatie en Kennis, tevens MT-lid directie Innovatie en Kennis, bij het directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Astrid Bronswijk manager Innovatie en Kennis bij EZK

Susanne Sütterlin MT-lid directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij LNV

Susanne Sütterlin is per 1 april 2022 benoemd als MT-lid Gewasbescherming & Fytosanitaire Aangelegenheden bij de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Susanne Sütterlin MT-lid PAV bij LNV

Interview: Acht openhartige antwoorden van Marcelis Boereboom

Marcelis Boereboom, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, geeft openhartig antwoord op acht vragen. 'Alleen mensen die géén verantwoordelijkheid nemen, maken geen fouten.'

Openhartige antwoorden van Marcelis Boereboom

Vacature directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij BZK

Vacature programmadirecteur Versterken en Perspectief Groningen bij EZK

Vacature programmadirecteur Schadeherstel en Gaswinning Groningen bij EZK

Vacature kwartiermaker en beoogd directeur Transitie Diepe Ondergrond bij EZK

Vacature afdelingshoofd Rijkshoofdboekhouding bij Financiën

Vacature kwartiermaker, beoogd manager CIO-Office bij EZK/LNV

Andere vacatures

  • Directeur Waterschap Scheldestromen
  • Directeur HRM, Haagse Hogeschool
  • Lid van het college van bestuur van Fontys

  • Directeur Ontwerp en Aanleg bij Vitens

  • Concerncontroller bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  • Burgemeester Maashorst

  • Directievoorzitter TwynstraGudde

Bureau ABD selecteert wekelijks ook overige interessante bestuurs- en managementvacatures buiten de Rijksoverheid.

Andere vacatures