Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Peter Luijendijk COO bij SSC-ICT

Peter Luijendijk wordt per 13 september 2021 Chief Operations Officer bij SSC-ICT bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Peter Luijendijk COO bij SSC-ICT

Afbeelding van Peter Luijendijk

Daniel Palomo van Es afdelingshoofd Cybersecurity bij JenV

Daniel Palomo van Es wordt per 1 september 2021 benoemd tot afdelingshoofd Cybersecurity bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, ministerie van Justitie en Veiligheid.

Daniel Palomo van Es afdelingshoofd Cybersecurity bij JenV

portretfoto Daniel Palomo van Es

Ingrid de Pagter MT-lid Bureau Informatieberaad Zorg bij VWS

Ingrid de Pagter wordt per 1 augustus 2021 benoemd als MT-lid Bureau Informatieberaad Zorg bij  de directie Informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ingrid de Pagter MT-lid Bureau Informatieberaad Zorg bij VWS

portretfoto Ingrid de Pagter

Marissa Giesen MT-lid Visserij bij LNV

Marissa Giesen wordt per 1 oktober 2021 benoemd als MT-lid Visserij bij de directie Visserij en Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Marissa Giesen MT-lid Visserij bij LNV

Afbeelding van Marissa Giesen

Vacature programmadirecteur Versterking informatiebeheer en transparantie bij VWS

Vacature hoofd afdeling Uitvoering van Beleid bij SZW

Vacature MT-lid Weerbare Samenleving bij SZW

Vacature MT-lid Duurzame Warmte en Energiebesparing, tevens plv. directeur bij EZK

Vacature directeur Bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Vacature burgemeester Enschede

Overige bestuurs- en managementvacatures